dimarts, 4 de desembre del 2007

Ajornament del ple extraordinari del 3 de desembre a Móra la Nova.

El ple extraordinari del 3 de desembre a Móra la Nova ha tingut que ser ajornat.

ERC de Móra la Nova demanà l' ajornament del ple extraordinari que habia convocat la mateixa formació , al no ser respectats per l' equip de govern de CIU els terminis en quan a convocatòria de plens que marca la llei.
Al ple extraordinari s'havien de tractar els següents punts :
-Moció sobre la participació del nostre ajuntament al consorci per a la gestió dels residus de les tres comarques.
-Sol·licitud d’informació sobre el programa i pressupostos de la festa major 2007.
-Sol·licitud d’informació sobre el programa i pressupostos de la 176 fira.
El grup municipal ERC-AM demanà la suspensió del ple extraordinari del dia 3 de desembre per incompliment de la llei 7/1985, de 2 d’abril. reguladora de les bases del règim local, article 46,2,b. i demanà una nova convocatòria de ple extraordinari.

Tota la informació al Bloc d' Esquerra de Móra la Nova.