dilluns, 10 de desembre del 2007

NOU SERVEI DE MEDIACIÓ A LA RIBERA D' EBRE.


El proper dia 13 de desembre es presentarà el Servei de Mediació Comarcal a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, situat al carrer Antoni Gaudí, núm. 23, de Móra d’Ebre. L’horari previst de la presentació és de 16.00 a 18.15 hores.
D’altra banda, el mateix dia a les 11.30 hores es farà la roda de premsa al Consell Comarcal amb les persones que intervindran en la presentació posterior del Servei a les 14.00 h a l'Arxiu Comarcal.
La Mediació és un procés de gestió voluntari i confidencial pel qual dues o més persones en conflicte miren de resoldre les seves diferències amb la intervenció d’una tercera persona (mediador/a) que actua de manera imparcial.
Tipus de mediació:
La Mediació Familiar
és un procés que ofereix assessorament, orientació, acompanyament i ajut a aquelles parelles que passen per una separació o un divorci, i que volen assolir acords acceptables que permetin una ruptura amb el mínim possible de patiment per a tots els membres del grup familiar.
La Mediació Comunitària està orientada a la resolució de conflictes en l’àmbit comunitari. Vol introduir enfocaments alternatius i visions positives en la relació entre cultures, col·lectius, veïns i generacions, així com entre els ciutadans i l’administració. La mediació comunitària esdevé d’aquesta manera una eina de prevenció i de canvi que afavoreix la democràcia participativa.
Aquest servei de mediació està a la disposició de totes aquelles persones que estiguin empadronades a la comarca de la Ribera d’Ebre. Per iniciar la mediació és suficient que una de les parts en conflicte ompli una sol·licitud del Servei de Mediació Comarcal. Cal demanar-ho al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre o als Serveis Socials d’Atenció Primària al llarg de les seves permanències municipals.
Programa de la jornada:
Presentació de l’acte, de 16.00 a 16.30 h
Sr. Josep Solé, president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sr. Pere Muñoz, cap d’Àrea d’Acció Social i Migracions i vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Què són les mediacions familiars? i funcionament del Centre de Mediació Familiar de Catalunya i la delegació de Justícia a les Terres de l’Ebre, de 16.30 a 17.00 h
Sra. Anna Vall, directora del Centre de Mediació Familiar de Catalunya
Sr. Pep Anglès, referent de les mediacions familiars al Servei Territorial de Justícia de les Terres de l’Ebre
Què són les mediacions comunitàries? i situació actual del Programa de prevenció comunitària de la delinqüència juvenil a la Ribera d’Ebre, de 17.00 a 17.30 h
Sra. Ana Nogueras, tècnica mediadora del Programa de Prevenció i Mediació Comunitària
Circuit d’accés al Servei de mediació comarcal i díptic del Servei, de 17.30 a 18.00 h.
Sra. Anna Rel, coordinadora de l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i responsable del Servei de Mediació Comarcal
Torn de preguntes
Cloenda de l’acte
Sr. Federico Diego, delegat territorial de Justícia a les Terres de l’Ebre
Sr. Adam Tomàs, delegat territorial d’Acció Social i Ciutadania a les Terres de l’Ebre
Sr. Carles Pasqual, director del servei territorial de Governació i Participació Ciutadana