dijous, 30 d’octubre del 2008

NEIX L' ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE PRAT DE COMTE

Prat de Comte
En la reunió efectuada el dia 25 d' octubre de 2008, va quedar constituïda l’Assemblea General de l’ Associació de Veïns i Veïnes de Prat de Comte.
A la reunió hi vàrem assistir un total de quinze persones, onze de les quals vàrem constituïr l’Assemblea general al inscriure’ns com a socis. En aquesta es van aprovar els estatuts fundacionals , i es va votar i elegir a la nova junta directiva:
President: Jordi Plà
Vice-president: David Pons (Txarli)
Secretari: Miquel Trilla
Tresorera: Rosa Mari Miralles
Vocals: Ma. Pilar Beltran i Àngels Carreras

També es va acordar l’import de la quota de soci en la quantitat de 10 euros anuals.
Tot seguit es van discutir i aprovar les línies de treball a seguir per a iniciar la campanya en contra les ubicacions dels aerogeneradors del Coll Ventós i la Tossa del vent.
Finalment es va establir la propera reunió pel dia 29 de novembre on es procedirà al tencament de la campanya de recollida de signatures per a la reubicació dels aerogeneradors del Coll Ventós i la Tossa del Vent, posada al dia de les tasques repartides, preparació campanya mediàtica dels resultats obtinguts, i primeres accions al respecte.