dissabte, 18 d’octubre del 2008

L'alcalde d'Ascó no descarta la candidatura del municipi per acollir el cementiri nuclear

Rafael Vidal Ibars, l' alcalde convergent d' Ascó.

Aquí Podeu veure lo vídeo de la notícia
Cristina Fornós // ACN // 18.10.2008 // 10.26
Ascó (Ribera d'Ebre).-

L'alcalde d'Ascó, el convergent Rafael Vidal, ha manifestat que l'Ajuntament estudiarà la presentació del municipi a la convocatòria per ser la seu del magatzem temporal centralitzat (MTC) de residus nuclears. En una entrevista concedida a l'ACN, Vidal ha defensat la seguretat del MTC i ha afirmat que el consistori espera la publicació per part del Ministeri d'Indústria de les bases d'aquesta convocatòria, així com ha concretat que, si Ascó compleix els requisits, el consistori 'estudiarà' participar-hi tenint en compte els 'aspectes polític i social de la qüestió'. D'altra banda, Vidal ha demanat una anàlisi i actualització del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA).


Per altra banda:
Recordatori de la CANC sobre la resolució 150/VIII del Parlament de Catalunya

La CANC enviarà als Ajuntaments d'Ascó, de Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant i a l'AMAC la resolució 150/VIII del Parlament de Catalunya, del dia 11 de Març de 2008, per a recordar-los- hi o fer-los-hi saber (per si no ho sabien) que a Catalunya no pot instal.lar-si un ATC (cementiri Nuclear de totes les nuclears).

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/08b229.pdf#page=9
Resolució 150/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la possible instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears
Tram. 250-00289/08
Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 16, 11.03.2008, DSPC-C 256
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en sessió tinguda el dia 11 de març de 2008, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears (tram. 250-00289/08), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent Resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el rebuig a la possible instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat (MTC) per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat una presa de posició clara i definitiva en el sentit de desestimar qualsevol ubicació del magatzem temporal centralitzat en el territori de Catalunya.

b) Fer costat a la tasca de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC) i de les institucions que hi donen suport, en defensa d’una dignitat col·lectiva i de defensa del territori i dels seus valors naturals i paisatgístics.

c) Donar trasllat d’aquests acords al Senat, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a la Comissió Interministerial per a la selecció de l’emplaçament del magatzem temporal centralitzat i a Enresa.

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Josep Maria Rañé i Blasco

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Pel seu futur venen el dels nostres fills.

Anònim ha dit...

Quin element, este Alcalde de la Nuclear... Amb polítics com estos estem d'allò més ben servits. Quina vergonya més grossa!!

Anònim ha dit...

Los fills dels fills, dels fills nostres encara estudiaran a n'este home si se'n surt en la seua a les classes d'història.
No només haurie de dimitir ja, sinó marxar del poble i demanar disculpes.