divendres, 3 d’octubre del 2008

COMUNICAT - DENÚNCIA D'ALTERNATIVA PER HORTA

Mapa de situació de la carretera de Prat de Comte a Horta.

COMUNICAT - DENÚNCIA D'ALTERNATIVA PER HORTA
A finals de juliol, amb sorpresa i indignació, vam observar que en els moviments de terres en les obres de condicionament de la carretera T-330 en el seu trajecte entre Horta de Sant Joan i Prat de Comte, s’arribava a soterrar gran quantitat de deixalles que restaven a les voreres de la mencionada carretera i que havien estat llançades pels usuaris de la mateixa i probablement també, recentment, pels propis treballadors.
No s’havia dut a terme cap treball previ de neteja de residus no orgànics, quan se podia haver fet amb ben pocs medis i escassa duració i, per tant, amb ben poc cost econòmic (obres de la carretera pressupostada per més de 30 milions d ’euros); inclús a la vegada que es talaven i arrancaven les soques de nombrosos arbres. A simple vista es podia constatar l’existència dels mateixos i ja era evidentíssim al netejar-ho d’arbres i matolls.
Amb la maquinaria pesant utilitzada, es clar que no es podia tenir massa mirament, i es soterraven tot tipus de residu que havia a la superfície: Productes contaminants i/o amb facultat de degradació de centenars d’anys.
Vam avisar a l’oficina de la direcció d’obra de la companya constructora (OHL) que van fer-se càrrec –in situ- de la situació lamentant els fets i intentarien advertir als responsables i treballadors per evitar cometre aquest tipus d’infracció
A la vegada vam avisar al Departament de Medi Ambient d’Amposta on ens van explicar la gran quantitat d’incompliments de tipus mediambiental que ja havien detectat (també en el trajecte ja finalitzat? des de l’Eix de l’Ebre a Prat de Comte) i notificat a l’empresa OHL, però –al contrari del que sol passar amb altres empreses constructores- no els feien cas, i que havien decidit trametre la informació als seus Departaments Centrals. També vam enviar un correu electrònic a GISA el 1 d’agost denunciant-ho i encara estem esperant la seva resposta.
Vist el cas i amb afany de evitar ocasionar el menor dany possible, voluntàriament vam passar a recollir part dels residus detectats que restaven encara en la superfície i els semi-enterrats: pneumàtics, envasos de tot tipus, llaunes, plàstics de tota mena, botelles de tota classe (buides i plenes), piles, calentadors d’aigua, un aparell de TV, ... i ubicar en quatre big-bags que vam situar en el camí públic anomenat de la Font d’en Peretó, paral·lel a l’esmentada carretera i aproximadament al indret entre els seus quilòmetres 18 i 20 en el terme d’Horta de Sant Joan.
Als pocs dies un dels contenidors (mig ple) va desaparèixer. Requerits els treballadors de la constructora o subcontratada que estaven presents ens van dir que no s’havien res del contenidor ni del seu contingut.
Al matí del 29 de setembre un altre dels big-bags amb tot el seu contingut de residus, juntament amb pedres de grans dimensions, ha estat llançat per una retroexcavadora per a cobrir la llera del barranc que ha de recollir les aigües de pluja procedents del traçat de la nova carretera.
No recullen els residus, com tenen la obligació i a més a més pressupostat en el projecte, i els que son recollits pels voluntaris locals son soterrats baix enormes pedres!! Quina manera més incivilitzada fora de gestionar els famosos “Abocadors Clausurats”!!
Hem informat a la direcció d’obra de la constructora i ens han dit que ells compleixen bé la seva tasca. Hem informat dels fets a la Guardia Civil local, com sembla ser que és una tasca pròpia de SEPRONA estem a l’espera de que es posin en contacte amb nosaltres. Casualment han passat per l’indret dos agents rurals i no han volgut parar-se a comprovar-ho si no rebien ordres superiors (Telefònicament ha estat impossible parlar amb cap responsable amb competència en aquest tema del Departament de Medi Ambient d’Amposta ni tampoc s’han posat amb contacte telefònic el dia 30 a pesar de la nostra petició). Al telèfon 112, ens han derivat a la G Civil de Tarragona en considerar que era un tema de la seva competència, aquests ens han manifestat que si el SEPRONA ja era coneixedor del tema ja ens contactarien. També a l’Ajuntament hem fet sapiguer el tema i ens han dit que el Sr. alcalde miraria de parlar amb el responsable de la constructora OHL. ( El seu regidor d’Obres i Medi ambient, ja era coneixedor del tema des de feia uns dies però fins ara no ens ha donat cap resposta).
En fi que més podem fer... Per la deixadesa de l’empresa constructora, en l’execució de les obres tant esperades des de tant de temps i tan necessàries per a la zona, més prompte o mes tard, s’ocasionarà la contaminació (innecessària i fàcilment evitable) dels aqüífers i/o de les aigües freàtiques que emanen en la anomenada Font d’en Peretó i aboquen al riu Canaleta en un trajecte gens contaminat ja que l’Ajuntament local i Medi Ambient si que han tingut la precaució d’evitar autoritzar cap granja o activitat potencialment contaminant en aquell indret. Però dona l’aparença que quan es tracta d’una empresa de primera magnitud els controls mediambientals són ben poc exigents o al menys difícils de fer complir a pesar d’estar gastant diner públic.
El que si considerem de rebut, és que la partida pressupostària que cobreix aquesta feina no feta s’empideixi, (per qui correspongui... potser GISA no certificant-ho), de totes totes, que li sigui liquidada per incompliment fragant, a més a més de la sanció que entenem és mereixedora la tot poderosa OHL, una més de les empreses que mostra menyspreu per les nostres terres.
Quedant patent, una vegada més, que l’ajuntament convergent d’Horta de Sant Joan ha mostrat una falta d’interès en el de seguiment de les possibles conseqüències al territori en l’execució d’obres al municipi i més tractant-se d’una zona que fins avui es mantenia en excel·lent estat de conservació en les proximitats del Parc Natural dels Ports.
APH
Alternativa per Horta.

1 comentari:

Anònim ha dit...

és indignant lo que estan fent els de medi ambient. amb el rollo (que em sembla bé) de no a les nuclears, volen omplir la catalunya pobra de molinets de vent, i així no es fan les coses, home.
sabeu que volen posar un parc eòlic a la mateixa serra del pas de l'ase? un escàndol. he vist en algun web que ja hi ha una associació que està treballant en contra d'este projecte. us passo l'adreça: salvemelpasdelase@gmail.com.
un riberenc que estima el paisatge