dimecres, 21 de maig de 2008

NOTICIES DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL MOLLÓ

INCASÒL promou un nou sector per a activitats econòmiques a Móra la Nova i Tivissa, a la Ribera d’Ebre

riberaonline
L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha adjudicat les obres per urbanitzar el polígon 1 del sector per a activitats econòmiques del Molló. El nou sector consta de dos polígons d’aproximadament 26 i 10 hectàrees respectivament. Els terrenys estan situats a cavall entre els municipis de Móra la Nova i Tivissa, a la Ribera sud, a la comarca de la Ribera d’Ebre.
Dades del sector
Pressupost d’adjudicació – 4,15 MEUR
Termini d’execució – 10,5 mesos
Empresa adjudicatària – Àrids Romà/Rubau Tarrés (UTE)
INCASÒL ha adjudicat les obres d’urbanització del polígon 1 del sector del Molló. L’àmbit té una forma irregular i està situat entre els municipis de Móra la Nova i de Tivissa. Els terrenys limiten al nord amb el mas de la Viuda Sanxo; a l’oest, amb les carreteres C-44 i C-12; al sud, amb el barranc del Calapatar; i a l’est, amb una pineda i un camp de cultiu.
Es tracta d’un sector discontinu que incorpora una feixa allargada de terreny de 2 hectàrees de superfície, entre la carretera C-12 i el riu Ebre, que uneix el sector amb el riu. De les 26,45 hectàrees que conformen el polígon 1, el 52% es destina a espais verds, equipaments i vialitat; i el 48% restant, a indústria aïllada gran i mitjana.
El projecte d’INCASÒL preveu una urbanització que minimitzi al màxim l’impacte ambiental. És per això que es crea un sistema d’espais lliures que constitueixen una zona verda contínua al voltant de les indústries. La franja de protecció és especialment ampla en la zona sud per protegir i preservar el barranc del Calapatar. També s’urbanitzarà com a espai lliure tota la superfície que hi ha entre el riu Ebre i l’eix de l’Ebre, la qual cosa donarà continuïtat a l’àrea de protecció del riu.
El Molló acollirà indústria aïllada gran i petita. L’ordenació proposada s’estructura mitjançant una xarxa viària que s’ajusta al màxim a l’orografia del terreny, fragmentant les parcel·les de manera que es produeixi una implantació natural en l’entorn rural immediat.
El sector estarà comunicat amb la carretera C-12, coneguda com a l’eix de l’Ebre, que uneix Tortosa amb Lleida i que està en procés de desdoblament. Serà un sector amb molt bona ubicació i accessibilitat, ja que també estarà connectat a la carretera C-44, que l’unirà amb l’Hospitalet de l’Infant i l’autopista AP-7.
Aquesta actuació s’inscriu en el Programa de sòl promogut pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, i de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu cobrir la demanda de sòl per a activitats econòmiques per potenciar la competitivitat del país i contribuir al seu equilibri territorial.
La nova actuació que promou INCASÒL aportarà al municipi sòl industrial a un preu competitiu, per afavorir la implantació de noves indústries i renovar les existents, i estimular així la inversió al municipi. A més, l’actuació permet l’obtenció de sòl públic que se cedirà gratuïtament a l’Ajuntament per tal de crear noves dotacions per als nuclis existents.
Actuacions a les Terres de l’Ebre
Juntament amb el sector del Molló, que ara s’adjudica, a les Terres de l’Ebre l’INCASÒL està promovent el sector de les Camposines, a la Fatarella, desenvolupat per un consorci integrat per vuit municipis; l’estació de mercaderies a l’Aldea i el sector Catalunya sud, a Tortosa i l’Aldea.
Tots quatre són sectors complementaris entre si i configuraran la xarxa industrial de les Terres de l’Ebre.

Móra la Nova resol l'electrificació del polígon supramunicipal del Molló
Una empresa privada que s'instal·larà a Móra la Nova finançarà el cost dels transformadors que han de permetre electrificar diversos polígons
per a. c.
Diaridetarragona.com
Fa més de dos anys que l'Ajuntament de Móra la Nova reclama a Fecsa-Endesa unes condicions econòmiques assumibles per poder electrificar el futur polígon supramunicipal del Molló, situat entre Móra la Nova i Tivissa, i les noves demandes de les empreses que es volen ubicar al polígon Aubals, situat entre Móra la Nova i Garcia.

El principal obstacle, explicava ahir al Diari l'alcalde de Móra la Nova i president del Consorci del Molló, Joan Sabanza, era qui havia d'assumir l'altíssim cost dels transformadors elèctrics per subministrar energia a mitja tensió a les empreses. Uns transformadors que s'han d'instal·lar a la subestació elèctrica que Endesa, Red Eléctrica Española i la societat eòlica Berta estan construint a Garcia.

Sabanza apunta que l'elèctrica no té l'obligació de costejar una inversió d'aquestes característiques: «diuen que per a aquests usos i segons la normativa actual s'ha de col·locar un transformador de 60 MW de potència mínima i que no ells no el poden costejar sense tenir la certesa que existeixi una demanda important de compradors».

El cost del transformador és de 4,7 milions d'euros, una xifra que hauria d'assumir fonamentalment l'Incasol, promotor del Molló, «però si això hagués estat així», assegura l'alcalde, «segurament el pagament del transformador hauria repercutit negativament en la venta de les parcel·les del polígon», sentencia.

A disposició dels clients

Finalment i després de moltes negociacions, «l'Incasol ens va demanar si els podíem ajudar», recorda Sabanza, una empresa privada dedicada al sector de les energies renovables que s'instal·larà al polígon Aubals costejarà el transformador. «Ells han sol·licitat 12 MW de potència per treballar», explica Sabanza, «la resta de potència està a disposició de l'Incasol, que també tramita la construcció del polígon de les Camposines i d'altres clients interessats». L'Incasol hauria demanat 9,8 MW de potència per electrificar el polígon del Molló.

Així, durant els propers 10 anys i segons l'acord assolit entre les parts, els clients que progressivament es connectin a la subestació pagaran a Fecsa-Endesa el cost de la seva connexió, i l'elèctrica retornarà els diners a l'empresa que ara costejarà tota la inversió.

Sabanza s'ha mostrat molt satisfet per haver trobat una solució definitiva «a un problema que posava seriosament en entredit les inversions industrials al nostre territori».

Pel que fa a la nova empresa que s'ubicarà a Aubals, l'alcalde ha manifestat que es tracta d'una inversió important que generarà 22 llocs de treball.