dissabte, 31 de maig de 2008

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre traslladarà un llistat de les afectacions de la riuada a les administracions competents

Conreus de fruita dolça afectats per la riuada a Móra la Nova.Foto Alego

Lo Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va decidir exercir de vehicle de les peticions que els ajuntaments de la comarca facin en relació als desperfectes ocasionats per la darrera crescuda del riu Ebre. Així, els ajuntaments recolliran dades que quantifiquin les pèrdues a cada població i aquestes es faran arribar a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, per tal que es prenguin mesures per pal•liar els efectes d'aquest desembassament.