dissabte, 17 de març del 2007

Comunicat de la Plataforma en Defensa de la Terra AltaEsta setmana la Plataforma de la Terra Alta fa arribar a tots els ajuntaments de la comarca una Moció per un replantejament i una nova planificació de la implantació d’energia eòlica a la comarca. El text de la moció exposa la proliferació de projectes, la imminent construcció de la línia d’alta tensió, la desinformació de la població, la inexistència d’estudis socioeconòmics que contrasten el resultat de l’estudi d’AERTA, la contradicció que suposa sumar projectes de producció agrícola de qualitat i de promoció turística a projectes industrials de generació eòlica.Es denuncia el frau que suposa instal.lar pol.ligons eòlics per pal.liar el efecte hivernacle, en relació al canvi climàtic. Es constata la inexistència d’un pla estratègic per definir com es vol el futur de la comarca i, sobretot, se subratlla la transformació irreversible que viurà la comarca, tant del paisatge, com en els aspectes socials, econòmics i mediambientals.
La moció reclama un replantejament de la implantació de polígons eòlics i una aturada de tots els projectes per afavorir el diàleg i el debat, per definir els interessos de la comarca sense interferència de les empreses eòliques. El futur no pot ser decidit per empreses foranes i alienes a la comarca. Encara és possible definir directrius de futur des de la comarca i per a la gent de la comarca. Encara és possible pensar i repensar com ha de ser la Terra Alta.
Si les mocions arriben a debatre’s als plens municipals, s’haurà acomplert la primera part d’este debat possible. Hi ha alternatives no estudiades, hi ha la possibilitat de sumar esforços, entre tots es pot decidir el futur: ajuntaments, cooperatives, cellers, empresaris turístics... És possible que el progrés de la comarca estiga en la seua mateixa essència, en la seua mateixa realitat, en les mateixes persones que hi viuen i en aquelles que hi creuen.
MANIFEST per un replantejament i una planificació estratègica en la implantació de l’energia eòlica a la Terra Alta

Actualment, a la Terra Alta hi ha 12 Centrals eòliques aprovades, que suposen 185 aerogeneradors i una línia d’Alta Tensió. Hi ha 5 Centrals més en tràmit que podrien afegir un centenar més de molins a la comarca i una segona línia d’Alta Tensió. A més, cal tenir present que, segons el Pla de l’Energia, la implantació eòlica tindrà una segona fase. Sembla que l’allau de projectes no tinga cap altre aturador que la superfície útil per a aquest tipus d’instal·lacions. La comarca no pot assumir tots els projectes eòlics aprovats o per aprovar sense patir una transformació irreversible.
Un Polígon eòlic d’aquestes dimensions ha d’estar recolzat per Centrals elèctriques convencionals( en aquest cas tèrmiques), per compensar les pujades i baixades de producció eòlica, sempre al capritx del vent. Per això, l’energia eòlica mai podrà ser una alternativa a les Centrals Nuclears. El CO2 que es vol estalviar amb les Centrals eòliques serà compensat, en escreix, pel CO2 i la pluja àcida emesos per les tèrmiques projectades a Mequinensa, Ribarroja i Faió.
Una construcció d'aquesta envergadura suposarà una gran desforestació, amb el conseqüent trencament de l'equilibri ecològic; desertització del paisatge, disminució del oxigen a l'atmosfera i augment del co2 abans assimilat pel bosc, pèrdua irreversible de biodiversitat amb l'extinció d'espècies emblemàtiques dels nostres cels com l'àliga cuabarrada o perdiguera, etc.
Així doncs som conscients, que aquestes instal·lacions no ajudaran a pal·liar l'efecte hivernacle, ja que no son capaces de substituir cap de les actuals centrals elèctriques contaminants.
L’únic estudi socioeconòmic existent és el que ha fet l’empresa que agrupa els promotors eòlics (AERTA). Cap Administració local o comarcal a contrastat aquests, amb estudis independents. Per tant, s’han aprovat les Centrals Eòliques sense saber amb certesa com es veuran afectades les activitats econòmiques tradicionals en les quals se sustenta la vida de bona part dels terraltins. Els afectats per aquesta implantació industrial seran molts més que els directament compensats per les empreses.
Més del 95 % dels beneficis generats per les Centrals Eòliques revertirà en empreses de fora de la comarca. No s’ha tingut en compte altres alternatives possibles, amb menor impacte ambiental i més beneficis per als Ajuntaments. No s’ha fet una planificació comarcal.
Cada dia tenim més noticies de queixes i denúncies per aquest tipus d'infrastructures, de tota la península i resta del planeta on la implantació s'ha fet en estudis d'impacte ambiental des de els despatxos, i no s'ha tingut en compte la realitat sobre el terreny.
Una qüestió tan important mereix un debat públic i molta informació i transparència. La població no ha estat suficientment informada de l’abast total ni de l’impacte social, econòmic i natural del conjunt de projectes. Encara som a temps, per un futur millor.
És per tot això que:
Demanem un replantejament de la implantació de polígons eòlics a nivell comarcal i una aturada immediata de tots els projectes en qualsevol fase de tramitació, per tal de crear un marc de diàleg i de debat que puga evitar que empreses foranes decidisquen com ha de ser el nostre futur. realitat, en les mateixes persones que hi viuen i en aquelles que hi creuen.