dissabte, 17 d’octubre de 2009

SARGEIX LA MIRADA D' ANDREU


Sargeix la mirada d'Andreu

Des de ribes tan antigues
com la primera paraula,
sargeix la mirada d'Andreu
amb fils d'espills mullats
històries plenes d'Ebre.

Com aquella recordada barca,
tan asconenca, tan seua,
les lletres van i vénen
pel camí immemorial
dels alens d'aigua dolça
de noms d'ànima fluvial.

Com collidors d'olives,
Impremta Babel recull
més de mil sensacions,
per transportar el lector
amb el cor de Pol
a dies de riure i plorar,
amb els espetecs d'artifici
que solsament fabriquen
els escrivents de raça
que posseeixen l'art de contar .

Albert Guiu i Bagés