dissabte, 31 de març de 2007

La crescuda de l'Ebre dificulta la reproducció de la mosca negraEl riu Ebre continuava ahir registrant cabals superiors als 1.000 metres cúbics per segon en tot el tram català. La crescuda modifica l'hàbitat de la mosca negra, convertida en plaga a les Terres de l'Ebre, i en dificulta la seva reproducció.
El tècnic del Consorci dels Serveis Agroambientals de les Terres de l'Ebre (Code) Raül Escosa valorà ahir molt positivament la crescuda de l'Ebre, amb valors constants per sobre dels 1.000 metres cúbics per segon. I és que el gran cabal, unit a la terbolesa de l'aigua, provoca que els macròfits, on habita la mosca, no es desenvolupin, perquè la llum solar no aconsegueix arribar al llit del riu. Raül Escosa és favorable a les crescudes, que també permeten netejar el riu d'algues i que arribin sediments fins a la zona deltaica. «Les crescudes haurien de ser habituals, com en els rius de règim mediterrani», explicà.