dijous, 29 de març de 2007

7 Consells Comarcals i 36 Ajuntaments s'oposen al cementiri nuclear

http://platformcemno06.iespana.es/


El C.C. de l'Alt Camp aprova
per unanimitat la moció
contra el cementiri
7 Consells Comarcals
(70% dels CC de Tarragona)

Falset, Corbera i Capçanes
aproven per unanimitat
la moció contra del cementiri
36 Ajuntaments
(+60 % poblacio de Tarragona)