dimarts, 3 d’abril de 2007

Titllen d'electoralista la proposta de Sabanza de dotar el CAP de servei de ginecologia

Foto d' oscarbogota/

Els regidors de IMNOVA i del PSC van manifestar la seva conformitat amb que es millori la temàtica de la seguretat, si bé es va afegir, que la millor forma de tenir seguretat és no generar riscos, és a dir, evitar la instal·lació de noves indústries que els puguin generar, per exemple el cementeri nuclear. Una segona proposta de CiU va ser demanar pel CAP de Móra la Nova un servei de ginecologia, a la que el Regidor de IMNOVA, Francesc Román, va comentar que sobtava que aquesta petició datés en un inici de l’any 2005 i que s’esperés tant temps per insistir. La regidora del PSC Rosa Ordoño, va dir que la sol·licitud de CiU era inviable, electoralista i oportunista. Inviable, perquè el Cap de Móra la Nova és de nivell 1, és a dir dotat de metge de medicina general , pediatra i dentista, que amb sort alguns CAPs d’aquest nivell disposaven de llevadora, com pot ser el nostre, però que el servei de ginecologia pertany l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i que perquè la petició pogués prosperar s’havia de demanar que incrementessin la dotació de ginecòlegs d’aquest Hospital. Oportunista: perquè es fa aprofitant un problema endèmic a la nostra comarca i a Catalunya en general, la falta de ginecòlegs, que data de molt abans del govern actual de la Generalitat; electoralista: perquè Sabanza fa la seva petició a dos mesos de les eleccions municipals. La regidora del PSC va ressaltar que ella ha patit personalment aquesta falta de ginecòlegs i que està d’acord en que s’incrementi la dotació del esmentats professionals i que recolzarà qualsevol iniciativa viable per solucionar el problema, però a l’ Hospital Comarcal que és el lloc on la normativa vigent els ubica a la nostra zona.
Per part de IMNOVA es va aportar al Ple un projecte de supressió de barreres arquitectòniques, adaptat a la legislació vigent, l’alcalde va contestar que uns projectes eren possibles i uns altres no, que encomanaria un estudi al serveis tècnics de l’Ajuntament i que si es necessari es farà; 28 anys al poder i encara estem amb aquestes mancances. Per últim, el regidor Francesc Román va preguntar a l’Alcalde si eren certes dos notícies aparegudes als diaris El País i El Punt , els dies 16 i 17 de març de 2007, que ficaven en boca de l’Associació Municipis d’àrees Nuclears (AMAC) i del seu gerent Marià Vidal d’Abadal, que una de las tres zones propostes per l’emplaçament del cementiri nuclear era la d’Ascó i que la subvenció que donarien al municipi afectat no seria de dotze milions d’euros, sinó quatre. L ‘ alcalde va contestar que era fals.
http://www.riberaonline.net/